Game Chiến Thuật

Trò chơi nhập vai chiến thuật (viết tắt là RPG ) là một thể loại của trò chơi video trong đó kết hợp các yếu tố của truyền thống nhập vai trò chơi video với các trò chơi chiến thuật , nhấn mạnh chiến thuật chứ không phải là cao Cấp chiến lược . Ở Nhật, các trò chơi này được gọi là “Mô phỏng RPG” ( シ ミ ュ レ ー シ ョ ン RPG , viết tắt là SRPG )